ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chỉ cần 01 ảnh chụp trong các phương án sau:
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tạm thời hoặc bảng điểm được công bố tốt nghiệp THPT
Thông tin tài khoản:
– Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quang Trung
– Số tài khoản: 402021750700002
– Tại: Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quy Nhơn
– Nội dung: “Nộp tiền học phí HK1 cho [Họ tên sinh viên”, Mã HS]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU